വായനോത്സവം 2016-സാധ്യതകള്‍


വായനോത്സവം 2016
വായനാവാരം വായനാസംസ്കാരം വളര്‍ത്തുന്നതിനുളള വര്‍ഷാദ്യ ഇടപെടലായി കാണണം. വിദ്യാലയത്തിലെ എല്ലാവരേയും മികച്ച വായനക്കാരാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ചില പ്രവര്‍ത്തന സാധ്യതകളാണ് ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമേയുളള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമാകാം. ഓരോ ക്ലാസിനും പ്രവര്‍ത്തനപദ്ധതി വേണം. എല്‍ പി ,യുപി നിലവാരം പരിഗണിച്ച് അനുയോജ്യമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക
ലക്ഷ്യങ്ങള്‍
 1. വിദ്യാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരിലും വായനാശീലം വളര്‍ത്തുക
 2. ക്ലാസ് വായനാക്കൂട്ടം,അമ്മമാരുടെ വായനാവേദി എന്നിവ രൂപീകരിക്കുക
 3. വായനയുടെ വിവിധ തലങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുക
 4. വായനാനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കിടുന്നതിനുളള വിവിധ തന്ത്രങ്ങള്‍ രൂപപ്പെടുത്തുക
 5. ആസ്വാദ്യകരമായ വായനയില്‍ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുക
 6. മലയാളത്തിലെ വിവിധ സാഹിത്യശാഖകളെ പരിചയപ്പെടുക
 7. ദിനാചരണങ്ങളമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വായനയുടെ സാധ്യത കണ്ടെത്തുക.
 8. പ്രൈമറി തലത്തിലെ കുട്ടികള്‍ക്കാവശ്യമായ വായനാ സാമഗ്രികള്‍ കണ്ടെത്തുക വായനാ സാമഗ്രികള്‍ വികസിപ്പിക്കുക
 9. ക്ലാസ് ലൈബ്രറിയുടെ പ്രായോഗികത പരിശോധിക്കുക
 10. ഇന്‍ലാന്‍റ് മാഗസിന്‍, ചുമര്‍ മാഗസിന്‍ എന്നിവയെ വായന പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക
 11. വായന വിലയിരുത്തുന്നതിനുളള തന്ത്രങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കുക.
 12. സ്കൂള്‍ തലത്തില്‍ നടക്കുന്ന വായനാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കു പ്രവര്‍ത്തന പദ്ധതി രൂപപ്പെടുത്തുക

പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ (കരട്)
 1. ക്ലാസ് പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം .
   ഒരു ക്ലാസില്‍ നിന്നും രണ്ടു പ്രതിനിധികള്‍.(ആണ്‍കുട്ടിയും പെണ്‍കുട്ടിയും ) യോഗത്തില്‍ വെച്ച് വായനോത്സവ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് വിശദാംശങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കണം. വായനാമോണിറ്ററിംഗ് സംഘവും ഇവരാണ്.
 2. ക്ലാസ് വായനാക്കൂട്ടങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കല്‍.
   അ‍ഞ്ചുപേരടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പ്. ഒരു ആഴ്ച എത്ര പുസ്തകം വായിക്കാനാകും? വായനാക്കുറിപ്പെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കും? എന്നിവ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു. ഒരു മാസത്തെ ലക്ഷ്യം തീരുമാനിക്കുന്നു. വായനാനുഭവങ്ങള്‍ ഒരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും ഒരോ പ്രതിനിധി പൊതുവായി പങ്കിടുന്നു. പ്രതികരണങ്ങള്‍.പ്രോത്സാഹനം. ഇത് പുസ്തക പരിചയപ്പെടുത്തല്‍ കൂടിയാണ്
 3. വായനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം .
   ഉദ്ഘാടന യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരു പുതിയ പുസ്തകം വായിച്ച അനുഭവം കൂടി പങ്കിടണം. വായനാക്കുറിപ്പിന്റെ പ്രകാശനം, അധ്യാപകരുടെ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തല്‍, വായനാവാര സന്ദേശം, വായനോത്സവ പ്രവര്‍ത്തനപദ്ധതിയുടെ അവതരണം, അമ്മമാര്‍ക്ക് പുസ്തകം നല്കി അമ്മ വായനാവേദി രൂപീകരിക്കല്‍ ,വായിച്ച കൃതികളുടെ രംഗാവിഷ്കാരം തുടങ്ങിയ വിവിധ പരിപാടികള്‍ ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്.
 4. പുസ്തകചര്‍ച്ച
   മാസത്തില്‍ ഒന്നു വീതം , അവസാന വാരം തിങ്കളാഴ്ച്ച. . എല്ലാവര്‍ക്കും അവസരം ലഭിക്കണം. വായിച്ച പുസ്തകം ഇഷ്ടപ്പെടാനുളള കാരണം, അതിന്റെ സന്ദേശം, കഥാപാത്ര നിരൂപണം, പ്രധാന ആശയങ്ങള്‍,അതെങ്ങനെ എന്നെ സ്വാധീനിച്ചു ,വായിച്ചപ്പോളുണ്ടായ തോന്നലുകള്‍ തുടങ്ങിയവ അവതരിപ്പിക്കാം. നിര്‍ദിഷ്ട പുസ്തകം ആ മാസം വായിച്ചവരെല്ലാവരും ചര്‍ച്ച നയിക്കാനുണ്ടാകണം.അധ്യാപികയും ആ പുസ്തകം വായിച്ചിരിക്കണം ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുത്ത് കുട്ടികള്‍ കാണാത്ത തലമുണ്ടെങ്കില്‍ അതു ചൂണ്ടിക്കാട്ടണം. (പുസ്തകചര്‍ച്ച എങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കാം എസ് ആര്‍ ജിയില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യണ്ടേ? പരിശീലനം ആവശ്യമുണ്ടോ?
 5. ആനുകാലികപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും വായനയും
   ആനുകാലികങ്ങളില്‍ വരുന്ന രചനകള്‍ വായിച്ചു വിലയിരുത്തല്‍ നടത്തണം, പ്രതികരണങ്ങള്‍ ബുളളറ്റിന്‍ ബോര്‍ഡില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കണം. -വായനാവാര പ്രവര്‍ത്തനം, തുടരണം.
 6. വായനയും ആവിഷ്കാരവും
   വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയുളള നാടകം, കഥാപ്രസംഗം, മറ്റു രംഗാവിഷ്കാരം, ചിത്രീകരണം, ഇന്‍ലാന്‍റ് മാഗസിന്‍, പതിപ്പ് തുടങ്ങിയവ
 7. രചയിതാക്കളെ പരിചയപ്പെടുത്തല്‍
   അസംബ്ലിയില്‍ ഒരു ഇനമാകണം. കൃതികള്‍ , സംഭാവന, സവിശേഷത ഇവ പരിചയപ്പെടുത്തണം,രചയിതാവിന്റെ ചിത്രം (A4 Size) പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കണം. ഈ ചിത്രം പിന്നീട് ചിത്രഗാലറിയിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. എല്ലാവര്‍ക്കും പങ്കാളിത്തം, പരിചയപ്പെടുത്തല്‍ക്കുറിപ്പകള്‍ ക്രോഡീകിരിച്ച് ലഘു പുസ്തകം തയ്യാറാക്കണം ( ഞങ്ങള്‍ക്കിഷ്ടപ്പെട്ട എഴുത്തുകാര്‍ ).അവതാരകര്‍ രചയിതാവിന്റെ ഒരു രചനയെങ്കിലും വായിച്ചിരിക്കണം. പവര്‍ പോയന്‍റ് അവതരണം, രചയിതാക്കളുടെ ജനന മരണ ദിനാചരണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ( പ്രതിമാസം) ജൂലൈ -ബഷീര്‍, ആഗസ്റ്റ്- എസ് .കെ, സെപ്തംബര്‍-
 8. സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക ചിത്ര ഗാലറി തയ്യാറാക്കല്‍
 9. ആസ്വാദ്യകരമായ വായന ‌
   സ്വയം പരിശീലിക്കല്‍, അവതരണം, പരസ്പര വിലയിരുത്തല്‍, സെപ്തംബര്‍മാസം
 10. കാവ്യകൂട്ടം
   പ്രതിവാര അവതരണം, പതിനഞ്ചു മിനിറ്റ് ബുധനാഴ്ച്ച ഉച്ചയ്ക്ക്.
 11. വായനാസാമഗ്രികള്‍ വികസിപ്പിക്കല്‍
   ഒന്ന്, രണ്ട് ക്ലാസുകള്‍ക്കു വേണ്ടി വായനാസാമഗ്രികള്‍ ശേഖരിക്കല്‍ , കുട്ടികളുടേയും രക്ഷിതാക്കളുടേയും പ്രാദേശിക എഴുത്തുകാരുടേയും അധ്യാപകരുടേയും പങ്കാളിത്തമുളള രചനാശില്പശാല സംഘടിപ്പിക്കല്‍. രചനകള്‍ സ്പൈറല്‍ ബൈല്‍ഡ് ചെയ്ത് കുട്ടികളുടെ വായനാസാമ്ഗ്രിയായി ഉപയോഗിക്കല്‍
 12. വായനാപുരോഗതി വിലയിരുത്തല്‍
   പ്രദര്‍ശന ബോര്‍ഡ് ,പരസ്പര വിലയിരുത്തല്‍ ,വായനാക്വിസ്.വായനാക്കുറിപ്പ്, ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് ഇവയുടെ ഗ്രേഡ് ഉയര്‍ത്താനുളള പരിപാടികള്‍, വായനയുടെ തലങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തല്‍ , വിമര്‍ശനാത്മക വായന പരിചയപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷമുളള കുറിപ്പുകളുടെ നിലവാരം. വായന ഫീഡ് ബാക്ക് നല്‍കല്‍..
 13. വായനയും ദിനാചരണങ്ങളും
   ദിനാചരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വായന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുളള തന്ത്രങ്ങള്‍ (ക്വിസ്,, കുറിപ്പ്, അവതരണങ്ങള്‍ )
 14. പത്രവായന
   ലക്ഷ്യം:ഓരോ ദിവസവും വൈവിധ്യമുളള രീതിയില്‍ പത്രവായന വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ നടത്തുന്നതിനുളള മാതൃകകള്‍ വികസിപ്പിക്കുക..
   മാധ്യമ വിശകലനം, വാര്‍ത്തയോടുളള പ്രതികരണം അവതരിപ്പിക്കല്‍ എന്നിവയ്ക്കു അവസരം ഒരുക്കാവുന്നതാണ്. വാര്‍ത്തകള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ ഔചിത്യം, വൈവിധ്യം, പ്രസക്തി, അവതരണ രീതി, ആശയവിനിമയക്ഷമത എന്നിവ പരിഗണിച്ച് പത്രവാര്‍ത്താവതരണം വിലയിരുത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. അസംബ്ലിയില്‍ പത്ര ക്വിസ് നടത്താം. ആഴ്ചയിലൊരിക്കല്‍ ക്ലാസ് പത്ര പ്രകാശനവും നടത്തണം.
 15. ക്ലാസ് ലൈബ്രറി രൂപകല്പന ചെയ്യല്‍
   വൈവിധ്യമുളള രീതികള്‍ പരിശോധിക്കല്‍, മാതൃകകള്‍ വികസിപ്പിക്കല്‍
 16. ലൈബ്രറി സജീവമാക്കല്‍
   പുസ്തകവിതരണ രജിസ്റ്റര്‍, കുട്ടിലൈബ്രേറിയന്മാര്‍, ക്ലാസ് തലത്തില്‍ വായനാ പുരോഗതി മോണിറ്ററ്‍ ചെയ്യല്‍, പുസ്തകപ്രദര്ശനം, കാറ്റലോഗ് നിര്‍മാണം, പുസ്തകങ്ങള്‍ നിലവാരമനുസരിച്ചും വിഭാഗം പരിഗണിച്ചും തരം തിരിക്കല്‍
 17. 'ഇ വായന' സാധ്യത കണ്ടെത്തല്‍ .
   വിക്കിപീഡിയ പരിചയപ്പെടുത്തല്‍ , നെറ്റില്‍ നിന്നും വിവരം ശേഖരിക്കാനുളള നൈപുണി വികസിപ്പിക്കല്‍, വായനാക്കൂട്ടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ബ്ലോഗുകള്‍ ആരംഭിക്കല്‍, ഇ പേപ്പറുകള്‍ പരിചയപ്പെടല്‍.
 18. വായനയില്‍ പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്നവരെ മുഖ്യധാരയില്‍ എത്തിക്കല്‍ .
   സഹവര്‍ത്തിത വായനയുടെ സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്തല്‍ ( പരിശീലനം ആവശ്യമുണ്ടോ?) ആക്ഷന്‍ റിസേര്‍ച്ച് അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കിടണോ?
 19. അമ്മമാരുടെ വായനാവേദി രൂപീകരിക്കല്‍ .
   ക്ലാസ് പിടി എയില്‍ തീരുമാനമെടുക്കണം. വായനാനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കിടാനവസരം കൊടുക്കണം. മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ അസംബ്ലിയില്‍ അവരിലൊരാള്‍ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ. കവിതാവതരണം നടത്താം. അമ്മമാരുടെ സാഹിത്യസമാജം ആലോചിക്കാം.കലോത്സവവും.രചനാശില്പശാല നടത്താം. വായനാക്കുറിപ്പ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കാം. കുട്ടികളുടെ വായനാക്കുറിപ്പുകള്‍ വിലയിരുത്താനവസരം നല്‍കാം.ക്ലാസ് തലത്തിലും സ്കൂള്‍ തലത്തിലും ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പുസ്തകം വായിച്ച അമ്മയേയും കുട്ടിയേയും പുരസ്കാരം നല്കി പ്രോത്സീഹിപ്പിക്കാം
 20. വായനാക്കുറിപ്പുകളുടെ പതിപ്പ് . വായനാവാരപ്രവര്‍ത്തനം . മികച്ച കുറിപ്പുകള്‍ക്കു സമ്മാനം.പതിപ്പില്‍ പ്രഥമാധ്യാപികയടക്കമുളള അധ്യാപകരുടേയും രക്ഷിതാക്കളുടേയും രചനകള്‍ വേണ്ടേ?
 21. സഞ്ചരിക്കുന്ന ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് പുസ്തകം . ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കുട്ടി എഴുതണം. വീട്ടിലുളള ആരെങ്കിലും ഒരാള്‍ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തണം. കൈമാറി കൈമാറി എല്ലാവരുടേയും രചനകളാകുമ്പോള്‍ അധ്യാപകരുടെ ആസ്വാദനക്കുറിപ്പും ( ടീച്ചേഴ്സ് വേര്‍ഷന്‍ )വിലയിരുത്തല്‍ കുറിപ്പുകളും. വീണ്ടും പ്രയാണംവായനോത്സവം സബ്ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ആവശ്യമുണ്ടോ?
 22. വിദ്യാലയത്തില്‍ ഒരാള്‍ക്കു ചുമതല നല്‍കേണ്ടതുണ്ടോ?
 23. ചുമതലക്കാരുടെ വിലയിരുത്തല്‍ യോഗങ്ങള്‍, അവര്‍ക്കുളള പരിശീലനങ്ങള്‍ എന്നിവ വേണോ?
 24. സബ്ജില്ലാ തലത്തില്‍ അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കിടുന്നതിനുളള സെമിനാര്‍ നടത്തുന്നതെന്നായിരിക്കണം?
 25. ക്രിയാഗവേഷണരീതിയില്‍ ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ കാണാമോ?
 26. മികച്ച ക്ലാസ് ലൈബ്രറികള്‍, മികച്ച വായനാക്കൂട്ടങ്ങള്‍, മികച്ച അമ്മ വായനാവേദികള്‍, മികച്ച പുസ്തകക്കുറിപ്പുകള്‍, മികച്ച ചിത്രഗാലറി, തുടങ്ങിയവ അംഗീകരിക്കണ്ടേ?
 27. ഈ പ്രവര്‍ത്തനാനുഭവങ്ങളില്‍ പ്രായോഗികമായി വിജയിച്ചവ അടുത്ത വര്‍ഷം തുടരണ്ടേ?
 28. നൂതനാശയങ്ങള്‍ വികസിപ്പിച്ചവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണ്ടേ?



Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

GANITHA VIJAYAM @ GLPS KAYYUR

പരിസ്ഥിതിദിന ക്വിസ്-2016