പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗം

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗം-07/04/2015 ന്-ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക്
07/04/2015 ന് രാവിലെ 10.30 ന് നടത്താനിരുന്ന പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗം അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.

Comments

Popular posts from this blog

GANITHA VIJAYAM @ GLPS KAYYUR

പരിസ്ഥിതിദിന ക്വിസ്-2016