ആശംസകള്‍


അമ്മ
അറിവ്
അഗ്നി
ആകെ മലയാളത്തിനും ഒരേയൊരാകാശം സമ്മാനിച്ച മലയാളം പള്ളിക്കൂടങ്ങള്‍ (പൊതുവിദ്യാലയങ്ങള്‍)ഇന്നും ജ്വലിച്ചുനില്‍ക്കുന്നു.പൊതുവിദ്യാലയത്തില്‍ പഠിക്കട്ടെ മക്കള്‍;മണ്ണിന്റെ മണമറിയട്ടെ
ഏവര്‍ക്കും വിദ്യാലയവര്‍ഷാശംസകള്‍
                                                                       മഹേഷ് കുമാര്‍
                                                                       ബി.പി.ഒ ഇന്‍ ചാര്‍ജ്
                                                                       ബി.ആര്‍.സി ചെറുവത്തൂര്‍

Comments

Popular posts from this blog

GANITHA VIJAYAM @ GLPS KAYYUR

പരിസ്ഥിതിദിന ക്വിസ്-2016