ചെതാത്...............ദിനാചരണം ഡിസ 3

മാതൃഭൂമി
ദേശാഭിമാനി
സ്വാഗതം -ലൈനി പിവി

അധ്യക്ഷന്‍ - ശ്രീ കെപി. പ്രകാശ്കുമാര്‍,എ.ഇ.ഒ

ഉദ്ഘാടനം -ശ്രീ.ടി.വി ശ്രീധരന്‍ മാസ്റ്റര്‍, പ്രസിഡണ്ട്,പിലിക്കോട്

ചെരാത് പ്രകാശനം-ഡോ.എം.ബാലന്‍ (പ്രൊജക്ട് ഓഫീസര്‍,എസ്.എസ്.എ)

ഗോപീകൃഷ്ണന്‍


Comments

Popular posts from this blog

GANITHA VIJAYAM @ GLPS KAYYUR

പരിസ്ഥിതിദിന ക്വിസ്-2016