സംസ്ഥാന മികവുല്‍സവത്തില്‍ നിന്നും ....

എസ്.എസ്.എ. കാസര്‍ഗോഡ്‌ ടീം സംസ്ഥാന മികവുല്‍സവത്തിനായി ഒരുക്കിയ സ്റ്റാളിനു മുന്‍പില്‍

 സംസ്ഥാന മികവുല്സവത്തില്‍ ഇസ്സതുല്‍  ഇസ്ലാം ചന്ദേര എ.എല്‍.പി.എസ്.സ്കൂളിനു വേണ്ടി  ഷോബി  തിലകനില്‍ നിന്നും ഉപഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നു.

Comments

Popular posts from this blog

GANITHA VIJAYAM @ GLPS KAYYUR

പരിസ്ഥിതിദിന ക്വിസ്-2016