ക്ലസ്റ്റര്‍ പരിശീലനം ഫോട്ടോസില്‍ ..........

 20.08.2016 നു  ക്ലസ്റ്റര്‍ പരിശീലനം മൂന്നു സെന്റെരുകളിലായി നടന്നു.ബി.ആര്‍.സി ചെറുവത്തൂര്‍,എ.യു.പി.എസ് സെന്റ്‌ പോള്‍സ് ,ജി.ഡബ്ലു.യു.പി.എസ്. ചെറുവത്തൂര്‍ എന്നി സെന്റെരുകളില്‍ നടന്ന ക്ലസ്റ്റര്‍ പരിശീലന ദ്രിശ്യങ്ങള്‍.


Comments

Popular posts from this blog

GANITHA VIJAYAM @ GLPS KAYYUR

പരിസ്ഥിതിദിന ക്വിസ്-2016