രാജന്‍ മാസ്റ്റര്‍ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ ......

സന്തോഷത്തില്‍ പങ്ക്ചേര്‍ന്ന് ബി.ആര്‍.സി ചെറുവത്തൂര്‍ 
സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാര്‍ഡ് നേടിയ ചന്ദേര ജി.യു.പി. സ്കൂളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകന്‍  ശ്രീ . രാജന്‍ മാസ്റ്റര്‍ക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ സ്കൂളില്‍ വെച്ച് നല്‍കിയ  സ്വീകരണ ദൃശ്യങ്ങള്‍ Comments

Popular posts from this blog

GANITHA VIJAYAM @ GLPS KAYYUR

പരിസ്ഥിതിദിന ക്വിസ്-2016