ബി.ആർ.സി.ചെറുവത്തൂർ മാതൃഭാഷ പക്ഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ ക്വിസ് മത്സരം യു.പി.വിഭാഗത്തിൽ നന്ദന.ടി, തേജശ്രീ എസ്.മധു (ജി.യു.പി.എസ്. ചന്തേര ), അബിജ അർജുൻ, സായൂജ്.പി.ടി. (എ.യു.പി.എസ്.ആലന്തട്ട), പാർത്ഥിവ് പ്രകാശ്, ദേവാഞ്ജന .ഇ എം.(ജി.യു.പി.എസ്‌. പിലിക്കോട് എന്നിവർ യഥാക്രമം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി.
   
എൽ.പി വിഭാഗത്തിൽ ദേവിക സി.കെ., അഭിനന്ദ് എം.വി. (എ.യു.പി.എസ്.ഉദിനൂർ സെൻട്രൽ ), നിവേദിത ടിവി, സാന്ദ്ര സുരേഷ് (എ.എൽ.പി.എസ്. പടന്ന തെക്കെക്കാട്), മീര.കെ, അതുൽ പി. (ജി.എൽ.പി.എസ്.മൈത്താണി ) എന്നിവരാണ് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനക്കാർ.

Comments

Popular posts from this blog

GANITHA VIJAYAM @ GLPS KAYYUR

പരിസ്ഥിതിദിന ക്വിസ്-2016