ഞങ്ങള്‍ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളുടെ കാവലാളുകള്‍....


 
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൊതുവിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കു ചുറ്റും മനുഷ്യശൃംഖല തീര്‍ത്ത് പതിനായിരങ്ങള്‍ പൊതുവിദ്യാലയസംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞ കൈക്കൊണ്ടു
 
ചെറുവത്തൂര്‍ ഉപജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ള ചില ദൃശ്യങ്ങള്‍.....എഎല്‍പിഎസ് ആയിറ്റി ഇസ്ലാമിയ

എഎല്‍പിഎസ് തടിയന്‍കൊവ്വല്‍


എഎല്‍പിഎസ് പൊള്ളപ്പൊയില്‍


എഎല്‍പിഎസ് വലിയപറമ്പ്


എയുപിഎസ് എടച്ചാക്കൈ


എയുപിഎസ് പൊതാവൂര്‍


ജിയുപിഎസ് ഉദിനൂര്‍ കടപ്പുറം


ജിഎച്ച്എസ് കൂളിയാട്
ജിഎല്‍പിഎസ് പുലിയന്നൂര്‍


ജിഎല്‍പിഎസ് പുലിയന്നൂര്‍


ജിയുപിഎസ് ചന്തേര


ജിയുപിഎസ് പിലിക്കോട്


Comments

Popular posts from this blog

GANITHA VIJAYAM @ GLPS KAYYUR

പരിസ്ഥിതിദിന ക്വിസ്-2016