പഞ്ചായത്ത്തല മികവുല്സവം 11.03. 2016

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ചെറുവത്തൂർ ബി.ആർ.സി.പരിധിയിലെ 6 പഞ്ചായത്തുകളിലും ഒറ്റ ദിവസം ( 11.03.2017 ന്) നടന്ന പഞ്ചായത്തുതല മികവുത്സവങ്ങളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിലയിരുത്തട്ടെ.


.........................................
 1. രണ്ടാംശനിയാഴ്ച യായിട്ടും വിദ്യാലയങ്ങ ളുടെ  പൂർണ പങ്കാളിത്തം. പ്രധാനാധ്യപകൻ, അധ്യാപകപ്രതിനിധി, PTA, MPTA പ്രസിഡണ്ടുമാർ, വിദ്യാലയ വികസന സമിതി അംഗങ്ങൾ, കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 10 അംഗ ടീം ആണ്  ഓരോ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും പങ്കെടുത്തത്.

2. മികവ് പ്രബന്ധം, പ്രസന്റേഷൻ സി.ഡി, മികവ് പാനലുകൾ, തെളിവുകളായി വിവിധ ഉല്പന്നങ്ങൾ ..ഇവയാണ് ഓരോ വിദ്യാലയവും കൊണ്ടു വന്നത്.പാനൽ പ്രദർശനം ഒരുക്കിയ ശേഷം ഓരോ വിദ്യാലയത്തിന്റെയും അവതരണം (1O മിനുട്ട്), അവതരണത്തിൻമേൽ മറ്റു വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ചർച്ച (10 മിനുട്ട്), എല്ലാ അവതരണങ്ങൾക്കും ശേഷം ഓരോ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും ഒരു പ്രതിനിധിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പാനൽ ചർച്ച (മികവുകളുടെ പരസ്പര വിലയിരുത്തലും പങ്കുവെക്കലും ആയിരുന്നു ലക്ഷ്യം... വിലയിരുത്തൽ ഫോർമാറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്തു തന്നെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും നൽകിയിരുന്നു.)

3.ഏറെക്കുറെ പൂർണ സമയ പങ്കാളിത്തം. രാവിലെ 9 മണിക്കു മുമ്പുതന്നെ  ഓരോ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും എത്തിയ  ടീം മികവുത്സവ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും മടങ്ങിയത് 5 മണിക്കു ശേഷം മാത്രം.

4.മികവുകൾ വിലയിരുത്താനുള്ള പാനൽ ചർച്ച നല്ല തുടക്കം. എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങ ളിലെയും ഓരോ പ്രതിനിധി വീതം പങ്കെടുത്ത പാനൽ ചർച്ച കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടു ത്തലുകളോടെ തുടരേണ്ട നല്ല മാതൃക.
5.ഏതെങ്കിലും  വിദ്യാലയത്തിന്റെ മികവ് മെച്ചമെന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞ് വിലയിരുത്താൻ പലർക്കും മടി.. മറ്റുള്ളവർ എന്തു വിചാരിക്കും എന്ന ചിന്ത !

6.വിധി നിർണ്ണയം, ഫലപ്രഖ്യാപനം, സമ്മാനം... മികവുത്സവം  ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്ന് ചിലർ.

7.പങ്കു വെക്കലിലൂടെ നല്ല ഊർജ്ജം ലഭിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ പൊതുവെ എല്ലാവരും ഒരേ അഭിപ്രായക്കാർ.

8. വിദ്യാലയ മികവുകൾ സൂചകങ്ങൾ വെച്ച് പരസ്പരം വിലയിരുത്തി സ്കോർ ചെയ്യാൻ പലർക്കും മടി. (ഇതൊക്കെ പുറമെ നിന്നുള്ള വിദഗ്ദ്ധ ജഡ്ജ് മാർ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന ധാരണയിലാണ് ഇവർ).സമ്മാനം നൽകാനല്ല, മാതൃകയാക്കേണ്ട മികവുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എടുത്തു പറയാനാണ്- പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടേണ്ടവ കണ്ടെത്താനാണ് - ഈ വിലയിരുത്തൽ എന്നു പറഞ്ഞിട്ടും ചിലർ അവരുടെ നിലപിടൽ ഉറച്ചു നിന്നു, ചില കേന്ദ്രങ്ങളി ലെങ്കിലും.

9.തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും മികവുത്സവ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്നത് 10 വർഷത്തെ മികവുത്സവ അനുഭവത്തിൽ ആദ്യം.... ഇതിൽ ഏറെ സന്തോഷം.


 10.ആദ്യാവസാനം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് മികവുത്സവം വൻ വിജയമാക്കിത്തീർത്ത വിദ്യാലയ ടീമുകൾക്കും, ബി.ആർ.സിയിലെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും, ജനപ്രതിനിധികൾക്കും ആത്മാർഥമായ അഭിനന്ദനം... നന്ദി.

11. അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട മികവുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പ്രബന്ധങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തിയും,
 പാനൽ ചർച്ചയിലെ നിർദേശങ്ങളും വിലയിരുത്തലും പരിഗണിച്ചും, ജില്ലയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ അതത് വിദ്യാലയങ്ങളെ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം അറിയിക്കും. ഇവരുടെ പ്രത്യേക യോഗം വിളിച്ച് മികവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനാവശ്യമായ  പിന്തുണ നൽകും.( ഒരു മേഖലയിലെ സവിശേഷമായ ഇടപെടലും, അതുവഴിയുണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങളും ,തുടർ പ്രവർത്തന സാധ്യതകളും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് മികവ് പ്രബന്ധങ്ങൾ, അവതരണരീതി, പാനൽ പ്രദർശനം തുടങ്ങിയവ മാറേണ്ടതുണ്ട്.)

12.ആറു കേന്ദ്രങ്ങളിലെയും മികവുത്സവ സംഘാടനം ഒന്നിനൊന്നു മെച്ചം... ജനകീയ കൂട്ടായ്മയുടെ ഈ ഉദാത്ത മാതൃക പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന് ആവേശം പകരും, തീർച്ച.
                         ബി .പി.ഒ             
                                        ബി.ആര്‍.സി. ചെറുവത്തൂര്‍


Comments

Popular posts from this blog

GANITHA VIJAYAM @ GLPS KAYYUR

പരിസ്ഥിതിദിന ക്വിസ്-2016