യു.പി അധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള ഐ .സി. ടി പരിശീലനം ആരംഭിച്ചുപൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്ലാസ്സ്മുറികൾ ഹൈടെക്  ആകുമ്പോൾ, വിവരവിനിമയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മെച്ചപ്പെട്ട  പഠനബോധന തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ അധ്യാപകരെയും പ്രാപ്തരാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടു കൊണ്ടുള്ള അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനത്തിന് തുടക്കമായി.യു.പി.വിഭാഗം അധ്യാപകർക്കുള്ള 4 ദിവസത്തെ ഐ.സി.ടി പരിശീലനത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം ഏപ്രിൽ 10, 11, 12,17 തീയ്യതികളിലായി ബി.ആർ.സി. തലത്തിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കും. രണ്ടും  മൂന്നും ഘട്ട പരിശീലനങ്ങൾ  ഏപ്രിൽ 18-21, 24-27 തീയ്യതികളിൽ ഇതേ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ  നടക്കും. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി 4 ദിവസത്തെ വിഷയാധിഷ്ഠിത പരിശീലനം കൂടിയാകുമ്പോൾ മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും പഠന മികവിലേക്ക്  നയിക്കാൻ പാകത്തിൽ ക്ലാസ്സ് റൂം പ്രവർത്ത നങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ അധ്യാപകർക്ക് കഴിയും. 
     പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളെ  മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറ്റുകയെന്ന സർക്കാറിന്റെ  പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ഇത്തവണത്തെ അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനത്തിൽ നൂറു ശതമാനം പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പു വരുത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് കാലേകൂട്ടി  നടത്തിയിരുന്നു.
    എൽ.പി.അധ്യാപകർ ക്കുള്ള പരിശീലനം ഏപ്രിൽ 18 ന് വിവിധ ബി.ആർ.സി.കളിൽ ആരംഭിക്കും.
     ചെറുവത്തൂർ ഉപജില്ലയിൽ GHSS പിലിക്കോട്, GUPS ചന്തേര, GHSS ഉദിനൂർ, GHSS സൗത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ച  ആദ്യഘട്ട ഐ.സി.ടി. പരിശീലനത്തിൽ 100 അധ്യാപകരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. പരിശീലനത്തിന്റെ ഉപജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ചെറുവത്തൂർ ബി.ആർ.സി.യിൽ ബി.പി.ഒ  കെ.നാരായണൻ നിർവഹിച്ചു. പരിശീലകരായ താജുദീൻ.വി.പി, ജാഫർ.ടി.എം എന്നിവർ ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു.
         മറ്റു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടന്ന പരിശീലനങ്ങൾക്ക് ഐ.ടി.@ സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ സുവർണൻ.പി.പി, അധ്യാപകരായ വത്സരാജ് .സി .പി ,
വിജയൻ.സി.വി, ദീപ.കെ.വി, നാരായണൻ മുണ്ടയിൽ, ജാബിർ എന്നിവർ നേതൃത്യം നൽകി.

Comments

Popular posts from this blog

GANITHA VIJAYAM @ GLPS KAYYUR

പരിസ്ഥിതിദിന ക്വിസ്-2016